Koledar dogodkov

  • 13.4.14 Državni turnir otroci
  • 26.-29.4.14 Vaditeljski seminar
  • 7.5.14 Seminar delegati
  • 18.5.14 4. pokalna tekma

  

Celoten KOLEDAR 2014

Sankukai na Youtube

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

A

na vrh  

Aiuchi

[ajuci]

na tekmovanjih; istocasno izvedeni uspešni tehniki.

Aka

[aka]

na tekmovanjih; rdeci tekmovalec.

Ayumi dachi

[ajumi daci]

(stav 5, borbeni stav). Kot že samo ime pove, uporabljamo ta stav za borbo. Zato mora vsebovati naslednje odlike: stabilnost, preglednost, možnost hitrega prehoda v druge stave, možnost hitrega napada ali obrambe, dobro pasivno obrambo.
Stava, ki bi popolnoma ustrezal naštetim zahtevam ni, je pa zato stav 5 med tistimi, ki se zaželjenim zahtevam najbolj približajo. Glavne znacilnosti tega stava so: dolžina stava je dolžina koraka, širina stava pa širina bokov, obrnjenih pod kotom 45°, glede na smer stava. Telesna teža je enakomerno porazdeljena na obe nogi, s telesom obrnjenim v polovicnem polprofilu, v smeri proti nasprotniku.

Atoshi Baraku

[atoši baraku]

Še 30 sekund do konca tekme.

B

na vrh  

Bo

[bo]

palica, obicajno 180 cm dolga.

C

na vrh  

Chudan

[cudan]

srednji nivo.

Chudan tsuki age

[cudan cuki age]

udarec z roko od spodaj navzgor (aperkat) v srednji nivo.

Chukoku

[cukoku]

na tekmovanjih; opozorilo brez kazni.

D

na vrh  

Dachi

[daci]

stav.

Deashi barai

[deaši baraj]

izbijanje nasprotnikove noge s podplatom

E

na vrh  

Empi

[empi]

komolec.

Empi kaki wake

[empi kaki vake]

stranski blok z obema komolcema.

Empi uchi

[empi uci]

udarec s komolcem.

Empi uke

[empi uke]

blok s komolci.

Encho-sen

[enco sen]

podaljšek pri borbah na tekmovanjih.

F

na vrh  

Furi uchi jodan

[furi uci džodan]

krožni udarec s pestjo v glavo.

G

na vrh  

Gedan

[gedan]

spodnji nivo.

Geri

[geri]

udarec z nogo.

Godan

[godan]

peta stopnja, npr. peti mojstrski pas ali peta šolska kata.

Gyaku tsuki

[gjaku cuki]

ravni udarec s celom pesti, z roko na strani zadnje noge.

H

na vrh  

Haito

[haito]

notranji rob dlani.

Haito gedan barai

[haito gedan baraj]

polkrožni zunanji blok spodnjega nivoja z robom dlani.

Hansoku

[hansoku]

na tekmovanjih; diskvalifikacija.

Hansoku-chui

[hansoku cuji]

na tekmovanjih; opozorilo s kaznijo nihon.

Heisoku dachi

[heisoku daci]

Musubi dachi s paralelnimi stopali.

Heiwa

[hejva]

ime šolskih kat: Heiwa shodan, Heiwa nidan, Heiwa sandan, Heiwa yondan, Heiwa godan.

Hikiwake

[hikivake]

neodlocen izid pri borbah.

Hiza

[hiza]

koleno.

Hiza geri

[hiza geri]

udarec s kolenom.

I

na vrh  

Ippon

[ipon]

na tekmovanjih; ena tocka.

Ippon kumite

[ipon kumite]

borbena vaja, sestavljena iz serij, v katerih napadalec naenkrat izvede en napad, na katerega partner odgovori z obrambo in protinapadom. Vsaka serija vsebuje štiri napade, po dva za vsakega partnerja. Ippon kumite ima sedem zahtevnostnih stopenj, ki so: osnovni ippon kumite, nadaljevalni ippon kumite, osnovni borbeni ippon kumite, nadaljevalni borbeni ippon kumite, osnovni jiyu ippon kumite, nadaljevalni jiyu ippon kumite in jissen ippon kumite. Vsaka od teh zahtevnostnih stopenj ucenca pripelje bližje k pripravljenosti na športno ali realno borbo.

J

na vrh  

Jodan

[džodan]

zgornji nivo.

Jodan tsuki age

[džodan cuki age]

udarec z roko od spodaj navzgor (aperkat) v zgornji nivo.

Jogai

[džogaj]

na tekmovanjih; izhod z borišca (prestop).

K

na vrh  

Kagi tsuki

[kagi cuki]

polkrožni kratki udarec s celom pesti izpred telesa vzporedno s tlemi in telesom.

Kaisho

[kaišo]

odprta roka oz. Hrbtna stran dlani.

Kaiten geri barai

[kajten geri baraj]

krozni udarec z nogo v nizki nivo (metanje).

Kaiten morote uke

[kajten morote uke]

dvojni blok iz obrata.

Kaiten shuto uchi

[kajten šuto uci]

krožni udarec iz obrata z zunanjim robom dlani.

Kaiten tsuki jodan

[kajten cuki džodan]

krožni udarec s pestjo iz obrata v glavo.

Kakato geri

[kakato geri]

udarec s peto.

Kaki wake uke

[kaki vake uke]

dvojni zunanji polkrožni blok z odprtima rokama.

Kata

[kata]

je skupek rocnih in nožnih tehnik povezanih v dolocenem zaporedju in pomeni borbo proti enemu ali vec namišljenim nasprotnikom. Je najstarejša znana oblika treniranja borilnih vešcin, saj je bil to v starih casih edini nacin prenosa znanja o posamezni borilni vešcini iz generacije v generacijo. Treniranje kat nam razvija moc, hitrost in vzdržljivost. S svojim ritmom, eleganco in koncentracijo, ki je potrebna za izvajanje, pa nam pomaga razvijati tudi enotnost telesa in duha, ki je poglaviten element pri treniranju borilnih vešcin. Stari mojstri so govorili: "Vse je v kati. Ko se jo boš dobro naucil, boš lahko njene gibe avtomaticno uporabil v vsakem trenutku."

Keikoku

[kejkoku]

na tekmovanjih; opozorilo s kaznijo ippon.

Kihon dachi

[kihon daci]

(stav 4, borbeni blok stav). S prenosom dela teže na sprednjo nogo, ter z obratom telesa v popolen polprofil (glede na smer stava) dosežemo najboljši obrambni položaj od premocrtnih udarcev, kot so tsuki, mae geri, ushiro geri. Stav uporabljamo predvsem v kombinaciji s tenshin tehnikami. Njegova specificnost je v tem, da je širina stava minimalna. Dolžina stava je dolžina normalnega koraka.

Kiken

[kiken]

na tekmovanjih; predaja.

Kinteki kaba

[kinteki kaba]

zašcitni gib iz spodnjega nivjo iz položaja sukui uke

Kobudo

[kobudo]

okinavska borilna vešcina uporabe prirocnih orodij (nunchaku, bo, sai).

Kokutsu dachi

[kokutsu daci]

zadnji stav (pri Heiwa sandan).

Koza dachi

[koza daci, kosa daci]

(stav 8, križni stav) uporabljamo predvsem kot zakljucni ali prehodni stav pri udarjanju in blokiranju. Kot vsi stavi ima tudi ta veliko razlicic, ki so zelo uporabne v športni borbi, kot prehodni stav, iz katerega lahko izvajamo najrazlicnejše napade. Zato bi moral vsak borec posvetiti vec casa ucenju uporabe tega stava v borbi. Pri stavu 8 so noge prekrižane, s stopali pravokotno eno na drugo in s težišcen enakomerno porazdeljenim na obe nogi. Da dosežemo stabilnost, je potrebno nasloniti koleno ene noge v zadnji del kolena druge noge in spustiti težišce.

Kumite

[kumite]

sparing, borba.

M

na vrh  

Mae geri

[maj geri]

udarec z zadnjo nogo naravnost naprej. Pri udarcu so prsti noge potegnjeni nazaj.

Mawashi geri

[mawaši geri]

krožni udarec z zadnjo nogo. Cilj udarca so navadno glava, vrat, ledvica ali stegno.

Morote

[morote]

dvojno (obe roki)

Morote gedan barai

[morote gedan baraj]

polkrožni zunanji blok spodnjega nivoja z zunanjim robom podlahti obeh rok.

Morote empi uchi

[morote empi uci]

udarec z obema komolcema.

Morote hikite

[morote hikite]

obe roki stisneni v pest na bloku.

Morote tsuki jodan

[morote cuki džodan]

dvojni udarec s celom pesti v glavo.

Moto no ichi

[moto no ici]

uporablja se na tekmovanjih, pomeni pa vrnitev na izhodišcno mesto

Mubobi

[mubobi]

na tekmovanjih; izguba kontrole nad seboj.

Musubi dachi

[musubi daci]

(stav 1, stav mirno) se uporablja predvsem kot stav za pozdrav in meditacijo, preden zacnemo ali koncamo z izvajanjem tehnike.

N

na vrh  

Neko ashi dachi

[neko aši daci]

(stav 3, macji stav). Veliko tehnik v karateju je nastalo tako, da so ljudje posnemali živali, ter nastale tehnike poimenovali po njih. Tako je verjetno tudi ta stav dobil ime macji stav, saj spominja na položaj na obrambo pripravljene macke. Pomembno pri stavu je, da je težišce telesa na zadnji nogi, sprednja noga pa se dotika tal samo s prsti. Odvisno od namena uporabe, je lahko zadnja noga obremenjena od 70 od 95 odstotkov telesne teže.

Nihon

[nihon]

na tekmovanjih; dve tocki.

Nidan

[nidan]

druga stopnja, npr. drugi mojstrski pas ali druga šolska kata.

Nukite

[nukite]

konica prstov.

Nunchaku

[nuncaku]

okinavsko orožje, sestavljeno iz dveh oktogonalnih palic, povezanih z vrvjo ali verigo.

O

na vrh  

Oi tsuki

[oi cuki]

udarec s celom pesti z istocasnim izkorakom iste noge.

R

na vrh
 

Randori

[randori]

kate se izvajajo z enim ali vec partnerji. Vsaka randori kata vsebuje sedem napadov na vsakega napadalca: 2x oi tsuki, 2x oi mae geri, 2x oi mawashi geri in še enkrat oi tsuki s kiaijem. Tisti, ki se brani, pa na vsak napad odgovori z ustrezno tenshin tehniko in s kontranapadom.

S

na vrh  

Sanbon

[sanbon]

na tekmovanjih; tri tocke.

Sanchin dachi

[sancin daci]

(stav 9) je med redkimi stavi, ki se niso spreminjali skozi stoletja do današnjih dni, v vseh stilih karateja. Še posebej so ga negovale in uporabljale šole okinavskega karateja.
Danes se ta stav uporablja predvsem za izvajanje dihalnih kat ali kot stav za borbo na pol distanci. Najvec ga uporabljamo za izvajanjem krožnih blokad, polkrožnih udarcev z roko, udarcev s komolci ali koleni.
Težišce telesa je enakomerno porazdeljeno na obe nogi, ki sta razmaknjeni za širino ramen. Nogi sta v kolenih rahlo pokrceni, s stopali obrnjenimi navznoter.

Sandan

[sandan]

tretja stopnja, npr. tretji mojstrski pas ali tretja šolska kata.

Seiken

[seiken]

pest.

Seiken chudan uchi uke

[seiken cudan uci uke]

polkrožni zunanji blok srednjega nivoja (roka v pest) z notranjim robom podlahti.

Seiken gedan barai

[seiken gedan baraj]

polkrožni zunanji blok (roke v pest) spodnjega nivoja z zunanjim robom podlahti.

Seiken gedan juji uke

[seiken gedan džudži uke]

blok spodnjega nivoja s prekrižanimi rokami.

Seiken gedan soto uke

[seiken gedan soto uke]

polkrožnji notranji blok spodnjega nivoja (roka v pest) z zunanjim robom podlahti.

Seiken jodan uke

[seiken džodan uke]

polkrožni zunanji blok z notranjim robom podlahti zgornjega nivoja.

Seiken morote chudan uke

[seiken morote cudan uke]

dvojni zunanji blok (roka v pest) srednjega nivoja z notranjim robom podlahti.

Seiken morote uke

[seiken morote uke]

dvojni blok (roka v pest).

Seiryuto

[seirjuto]

"bikov udarec", rocna tehnika izvedena s shuto.

Shikkaku

[šikaku]

na tekmovanjih; diskvalifikacija, tekmovalec se mora oddaljiti od borišca.

Shiko ashi dachi

[šiko aši daci]

(stav 7, medvedji stav) je med tistimi stavi, ki delajo ucencu na zacetku najvec težav.
Zaradi svoje velike širine in sedecega položaja, je v dolocenih mišicnih skupinah potrebno najprej izoblikovati staticno moc, ki nam omogoca, da se v stavu ugodno pocutimo.
Uporabljamo ga predvsem kot obrambni stav, ceprav ga nekateri tekmovalci uporabljajo tudi kot borbeni stav. Njegove prednosti so velika stranska stabilnost, možnost hitrega izvajanja stranskih nožnih udarcev, ter velika stranska pasivna varnost.
Noge so pri stavu 7 razmaknjene za dvojno širino ramen, z enakomerno razporejenim težišcem na obeh stopalih, ki sta obrnjeni pod kotom 45° navzven.

Shiro

[širo]

na tekmovanjih; beli tekmovalec.

Shizen dachi heiko

[šizen daci hejko]

(stav 2, paralelni stav) bi lahko imenovali tudi stav priprave, saj je v karateju neposredna priprava za pricetek izvajanja tehnike.
Lahko ga uporabljamo kot pripravo za zavzemanje borbenega stava v borbi, kot priprava na zacetek izvajanja tehnik v kati ali kot neposredna priprava za obrambo pri razlicnih borbenih vajah (npr. Kihon kumite, Sanbon kumite).
Pri tem stavu je teža telesa enakomerno porazdeljena na obe nogi, ki sta razmaknjeni za širino ramen, s stopali obrnjenimi malo navznoter.

Shobu hajime

[šobu hadžime]

Najava zacetka borbe

Shodan

[šodan]

prva stopnja, npr. prvi mojstrski pas ali prva šolska kata.

Shuto

[šuto]

zunanji rob dlani.

Shuto gedan barai

[šuto gedan baraj]

polkrožni zunanji blok spodnjega nivoja z zunanjim robom dlani.

Shuto jodan juji uke

[šuto džodan džudži uke]

križni blok z odprtima rokama zgornjega nivoja.

Shuto uchi

[šuto uci]

krožni udarec z zunanjim robom dlani.

Shuto uke

[šuto uke]

blok z zunanjim robom dlani.

Shuto uke chudan

[šuto uke cudan]

blok srednjega nivoja z zunanjim robom dlani.

Sukui uke

[sukuj uke]

blok z notranjim delom podlahti.

T

na vrh  

Tenshin

[tenšin]

izmik, navadno v kombinaciji z blokado ali s speljevanjem nasprotnikovega udarca.

Tensho

[tenšo]

spodnji rob baze dlani.

Tetsui otoshi uke

[tetsuj otoši uke]

polkrožni blok od zgoraj navzdol z zunanjim robom pesti.

Tetsui uchi

[tetsuj uci]

udarec z zunanjim robom pesti.

Tetsui uchi jodan

[tetsuj uci džodan]

udarec z zunanjim robom pesti v glavo.

Tsuki

[cuki]

udarec z roko (s pestjo).

Torimasen

[torimasen]

izraz, ki se uporablja na tekmovanjih; pomeni tehniko, ki ni za tockovanje (neveljavna tehnika)

Tsuru ashi dachi

[curu aši daci]

(stav 10, stav žerjava). Ime stava izhaja iz položaja, ki je podoben na eni nogi stojecemu žerjavu. Danes ga v modernem karateju malo uporabljamo. Najveckrat ga uporabljamo v katah kot blok stav ali prehodni stav pri nekaterih nožnih tehnikah.

Tsuzukete hajime

[cuzukete hadžime]

nadaljevanje borbe

U

na vrh  

Uchi

[uci]

polkrožni udarec z ostalimi deli telesa ali tudi s pestjo.

Uke

[uke]

blok, obramba.

Uraken

[uraken]

udarec z zunanjim delom pesti s prvima dvema clenkoma.

Ura mawashi geri

[ura mavaši geri]

krožni udarec, pri katerem pot noge poteka v obratni smeri kot pri mawashi geriju.

Ushiro geri

[uširo geri]

udarec z nogo nazaj, obicajno izveden s predhodnim obratom.

Ushiro mawashi geri

[uširo mavaši geri]

krožni udarec z nogo nazaj, obicajno izveden s predhodnim obratom.

Y

na vrh  

Yame

[jame]

konec (tekme, borbe,…)

Yoko geri

[joko geri]

stranski udarec z nogo.

Yondan

[jondan]

cetrta šolska kata.

Yooi

[jôj]

priprava na izvajanje tehnike ali na borbo, shizen dachi heiko z rokami pred seboj v srednjem nivoju.

Yun geri

[jun geri]

udarec s sprednjo nogo naravnost naprej.

Yun tsuki

[jun cuki]

ravni udarec s celom pesti, z roko na strani sprednje noge.

Z

na vrh  

Zenkutsu dachi

[zenkucu daci]

(stav 6, naprej naslonjeni položaj). Položaj nog in telesa ustreza stavu 5, le da je dolžina stava ena in pol dolžine normalnega koraka (ali malo vec).
Telesna teža ni enakomerno porazdeljena na obe nogi, temvec je vec telesne teže na sprednji nogi.
Stav 6 uporabljamo kot zakljucni stav pri napadu s premocrtnimi udarci ali kot blok stav, pri blokiranju z osnovnimi blokadami brez izmika.